Кариери при нас

 

Стажантска програма

 

             

               

             

 

         В момента Бартер Маркет се разширява в национален план.  
         Ние ви даваме възможност да станете част от нашия екип.  
              

             Задължения: 

            • Удовлетворява желаните потребности на
            
 стратегическите клиенти на Бартер Маркет
             
 с цел установяване на дълготрайно партньорство    
           
            • Консултира, информира и презентира пред клиенти 
           
   дейността на компанията, условията и процедурите
           
   за предоставяне на услуги

            • Предлага подходящи бизнес решения в зависимост от 
              изискванията и нуждите на съответния стратегически

              к
лиент

            • Осъществява продажби спрямо заложените
месечни
              
цели на компанията

            • Активно развива потенциала на съществуващите

              
клиентии привлича новистратегически
              
клиенти

            • Следи развитието на пазара и дейността на

              
конкурентникомпании и предлага подходящи    
              
стратегии за оптимизиране на бизнес резултата на
              
Бартер Маркет

            • Готовност за работа на смени            Умения и Квалификации:            

            • Висше образование, специалност Икономика,
               Мениджмънт или Маркетинг

            • Минимум една година професионален опит 
               в продажби на корпоративни клиенти

            • Умения за убеждаване и висока степен на отговорност

            • Много добри комуникативни умения

            • Много добро познаване на икономическото и бизнес
               развитие в България

            • Владеене на английски език (Предимство)

            • Отлична компютърна грамотност (MS Office)

 

            Ние Ви предлагаме:           

           • Професионално развитие в иновативна и високо 
              технологична  компания

           • Обучение за придобиване на специфични познания
              и умения, свързани с работата и бъдещото развитие
              
в компанията

           • Много добри възможности за възнаграждение спрямо 
              приноса и постигнатите резултати

           • Гъвкаво работно време

           • Възможност да станете част от млад и динамичен 
              екип от професионалисти

            В случай, че отговаряте на посочените изисквания,
            моля изпращайте актуални снимка и автобиография
            на посочения по-горе имейл. Одобрените по документи
            кандидати ще получат обратна връзка и покана за
            интервю. Всички документи ще бъдат
             разглездани според ЗЗЛД.    

 

 

             Уважаеми студенти, 
         

    

         
           В духа на новото начало Бартер Маркет Ви предлага 
           сътрудничество, защото знаем, че се нуждаете от СТАЖ
           и търсите възможност за професионална реализация.

           Сега е моментът да се погрижите за Вашето бъдеще!

           Стартирайте Вашата кариера в света на маркетинга и
           търговията, като стажант в Бартер Маркет.

           Докато придобивате теоретични знания в университет / колеж,
           ще имате невероятния шанс да реализирате на практика
           наученото и да придобиете опит в сферата на маркетинга,
           търговията и комуникациите.

           Завършвайки ВУЗ / колеж ще имате богат опит и
           много създадени контакти.
          
           Не оставайте кариерата Ви да се развива на случаен принцип! 
           Бъдете последователни и амбициозни, за да се издигнете
           бързо в кариерата при нас.

           В случай, че проявявате интерес, моля изпращайте
           актуални снимка и автобиография на посочения
           по-горе имейл. Одобрените по документи кандидати
           ще получат обратна връзка и покана за интервю.
           Всички документи ще бъдат разглездани според ЗЗЛД.    

Нагоре