Ние приехме предизвикателството описано от управителя на Английската банка сър Мървин Кинг:

"Възможно ли е, развитието на технологиите да доведат до (...) създаване на икономика основана на чистия обмен? Електронните транзакции в реално време дават тази възможност. Няма причина, по принцип, защо крайните сделки да не могат да се извършват от частния сектор, без да е необходима намесата на централната банка. (...) Няма концептуална пречка пред идеята, две лица, участващи в сделка да се разплатят чрез трансфер на богатство от една електронна сметка в друга в реално време. (...) Същата система може да покрива търсенето и предлагането на финансови активи, да определя цените и да осъществява сделките. Финансовите активи и реалните стоки и услуги ще бъдат оценявани чрез условна единица. Финализирането на сделките може да се извършва без да се прибягва до централната банка. (...) Без досегашната си роля в търговията, централните банки, в настоящата си форма, няма да съществуват, нито парите."

Новият вид търговия и разплащания могат да бъдат осъществени благодарение на напредналите технологии. Поставихме началото и търсим съмишленици, хора в крак с времето и тенденциите.
Във времена когато реалните пари, които ползваме, не са подкрепени с реална стойност, след премахването на златния стандарт, и се влияят сериозно от инфлация и много други фактори, ползването на условна единица за разплащане става все по-логично.
Този вид разплащания е много разпространен в цял свят и големи корпорации, 
като "Xerox", "Mattel", "IBM", "Chrysler", "Hilton Hotels", "Shell Oil", "Goodyear Tire", "General Electric" и много други участват активно в подобни онлайн платформи.

Ние изграждаме среда, в която всяко лице - юридическо или физическо да предлага своите стоки и услуги свободно, което вярваме, че ще доведе до подобрение на качеството на живот на всеки.

Част от индустриите, които смятаме за ключови и търсим още партньори са:

 

Телефония

 

Авто услуги

 

Кофеинови напитки

 

Застраховане

Изработка на сайтове

 

Интернет реклама

 

Кетъринг

 

Коли под наем

Куриерски услуги

 

Масажни студия

 

Мебели и обзавеждане

 

Вода и безалкохолни

Обучения и курсове

 

Офис консумативи

 

Почивки и хотели

 

 

Почистващи материали

Почистващи услуги

 

Правни услуги

 

Преводи и легализация

 

Реклама

Ремонтни услуги

 

Ресторанти, заведения

 

Счетоводни услуги

 

Транспортни услуги

Фризьорски салони

 

Частни клиники

 

Човешки ресурси

 

 

Нагоре