Какво е Бартер Маркет?

 


Бартер Маркет е посредническа бизнес мрежа  занимаваща се с многопосочен бартер  на стоки и услуги, между всякакви видове бизнес чрез модерна онлайн платформа  подобна на електронно банкиране. Нашата цел е да помогнем на фирми, търговци и хора  упражняващи  свободни професии, да реализират свободния си капацитет от стоки, услуги и време. Всеки знае, че парите са основната обменна единица, но вече нямат абсолютна власт над търговията.В традиционния бартер, за да можете да размените ваша стока или услуга за друга такава,  те трябва да съвпадат по стойност, количество, качество и време. Ставайки участник в мрежата на Бартер Маркет  можете да разменяте вашите залежали стоки или услуги срещу условна парична единица ‘’БМ лев’’, която по стойност е приравнена към български лев. Така всеки участник разменя своите стоки или услуги срещу БМ левове, които може да използва за други стоки и услуги, от които има нужда. Така или иначе губите пари, докато държите вашите залежали стоки, услуги и ниско ликвидни активи, защо да не използвате този ресурс предоставяйки го в мрежата на Бартер Маркет и да започнете да печелите!

Нагоре