Авто услуги

Вие сте собственик на авто сервиз, не реализирате достатъчни печалби, имате нужда от нови клиенти и не разполагате с достатъчна реклама и популярност?
А какво правите с незаетите часове по време на работния ден, когато служителите нямат работа, а очакват заплатата си в края на месеца?
Предоставяйки вашите свободни часове в платформата за многопосоченбартер, вие ще превърнете тези свободни часове в БМ левове, с който да покривате част от личните и фирмени разходи и да придобивате стоки и услуги от другите участници в мрежата.

Замислете се само, ако обслужвате други участници в свободното си време и извършвате традиционна поддръжка  на автомобилите им, като смяна на масла и филтри, ремонт, смяна на гуми и др., вие ще спечелите нови постоянни клиенти, ще изразходвате незаетите си часове, а с натрупаните БМ левове ще можете да се възползвате от:

-нови инструменти
-консумативи нужни за вашия бизнес
-нов WEB сайт
-печат на рекламни материали
-почивка или екскурзия

Можете да се възползвате от тези както и много други стоки и услуги с придобитите БМ левове.

Нагоре