Производители

Като производители, вие сте едни от най-привилегированите и ценни участници в мрежата на Бартер Маркет. Получавате възможността да продавате своята продукция на крайна потребителска цена, като пропускате две нива на дистрибуция - търговец на едро и търговец на дребно. В мрежата, вие получавате безплатно промотиране на вашите продукти, за които вече не е нужно да делите печалбата с две нива посредници.

Нека вземем следния пример: ако вие продавате вашия продукт на търговец на едро за 5,00 лв., той от своя страна го предоставя на търговец на дребно за 8,00 лв., то крайната цена за потребителяnможе да бъде 15,00 лв. Защо да делите печалбата с посредници, като можете да предложите продукта си на крайна потребителска цена в мрежата на Бартер Маркет? Представете си колко фирмени разходи ще покривате и колко повече стоки и услуги ще можете да купувате с осигурената печалба от БМ левове.

Нагоре