Често задавани въпроси

Бартер Маркет ви дава свободата да сключвате бизнес сделки, без да използвате парични средства. Можете да купите това, което ви трябва и да платите за него с това, което имате. Чрез  високо развитите интернет технологии Бартер Маркет създаде гъвкав, сигурен и напълно отговорен начин, чрез който бизнеса да може да се възползва от модерна система за взаимноизгодни бартерни сделки.

Бартер Маркет може да бъде полезен за всеки човек упражняващ свободна професия, както и за всеки бизнес, който може да поеме допълнителни клиенти или има свободен капацитет.   

Чрез Бартер Маркет, вие достигате до нови клиенти и разширявате вашия пазар, извън паричните разплащателни сметки. Вместо да харчите пари, за да покривате разходите си, можете да размените собствените си стоки или услуги за нещата, които ви трябват. Така, повече пари остават в рамките на вашия бизнес и увеличавате паричните потоци. Многопосочната размяна кара свободните ресурси да заработят.   

Участниците в Бартер Маркет ползват БМ левове вместо пари, за да се разплащат помежду си. Например, ако даден участник продаде продукти на стойност 1’000 БМ лв., те ще бъдат депозирани по сметката му в Бартер Маркет. Тези БМ левове могат да се ползват, за покупки от други участници в мрежата.   

На платформата вие можете да купувате и продавате всякакви стоки и услуги, от всеки бранш, стига да не са забранени от закона.   

Разбира се че можете, всеки участник може да купува стоки и услуги свързани с неговите потребителски нужди като: почивка, масаж, игра на тенис, спа процедури и много други.

„БМ лев” е условна парична единица, съкращение от Бартер Маркет лев. БМ лева е приравнен към българския лев или 1 БМ лев = 1 български лев. БМ левовете могат да се ползват за търговия само в границите на платформата на Бартер Маркет. Не могат да бъдат изтеглени в реална валута, но могат да бъдат разменени за стоки и услуги на платформата.

Можете да му препоръчате да се включи в мрежата и да се възползвате от бонус „Предай нататък” или да се свържете с нас наoffice@bartermarket.bg, или тел. +359 882 217 749. Наш търговски представител ще се заеме с включването на желаната от вас фирма. 

Безлихвеният кредит е в „БМ левове” и ви дава възможност да купувате нужните за вас стоки и услуги. Връщането на този кредит става като правите продажби на платформата. Този кредит може да се ползва от всеки участник след преглед на историята му и одобрение от администрацията. Размера на кредита е индивидуален и зависи от вашия план за участие.

Всеки сам решава на каква цена да предложи стоката си, но няма право да завишава цената на дадена услуга или стока с повече от 10% в левовата и равностойност. В противен случай може да бъде санкциониран или изключен от платформата.

В границите на платформата разплащанията могат да бъдат само в БМ левове, но при договорка между участниците може да има плащане в брой извън платформата.    

Не се ограничавайте с една или две големи еднократни покупки. Вижте вашият годишен разходен лист за помощ и помислете за вашите лични нужди. Ако редовно вземате пари от вашата фирма за дневни разходи като пътуване, подобрения на дома и т.н. вместо това защо не ползвате БМ левове и не спестите пари за продукти и услуги, които може да намерите в мрежата на Бартер Маркет?

Има комисионна, за всяка извършена транзакция, която варира от 2,5% до 5% за участник в зависимост от плана за участие. Комисионната е дължима всеки календарен месец само за реализираните транзакции чрез платформата и се заплаща в български лева.

Да, могат стига  да е ясно обозначено, че те са използвани и в какво състояние са.

Ако на платформата липсва фирма/отрасъл, от който виe имате нужда, ние ще направим всичко възможно в най-кратък срок да намерим фирмата, която да задоволи вашите нужди.  Ние се стараем всеки нов участник на Бартер Маркет да бъде от полза на останалите, да задоволява техните нужди, както и те на него, за да може бартерните сделки да бъдат максимално ефективни за всички участници.

Да, БМ левовете ви дават допълнителни възможности. Някои наши участници използват натрупаните по сметката си БМ левове, за да изплащат бонуси и 13-ти заплати на служителите си, с които да пазаруват от мрежата.Също така, ако дължите пари на дадена фирма, можете да се споразумеете да изплатите част или цялото си задължение с БМ левове.

Паричният ви поток ще се увеличи в следствие на това, че за повечето си разходи и покупки вие ще плащате с БМ левове вместо с български левове. Лични и бизнес разходи могат да бъдат покривани чрез БМ левове, а вие увеличавате паричния си поток.

Няма данъчни предимства или недостатъци. Данъчнотооблагане на сделките в мрежата на Бартер Маркет се осъществява по същия начин, както и с реална валута. Участниците са задължени да осчетоводяват реализираните си търговски обороти в мрежата, съгласно приетата правната и нормативна уредба в Република България.

Сделки в Бартер Маркет могат да се сключват между физически или юридически лица, упражняващи търговска дейност, по смисъла на търговския закон, след съгласие с „Общи условия за ползване” между търговците и фирмата посредникБартер Маркет ООД.

 

Счетоводно отчитане на сделките, сключени в мрежата на БАРТЕР МАРКЕТ

 При Купувача:

 За осчетоводяване на покупната фактура:

 Дт с-ка 304 (стоки) или с-ка 602 (услуги)

 Дт с-ка 4531 (ДДС при покупки)

 Кт с-ка 401 Доставчици

 За осчетоводяване на плащането с „ВМ“

 Дт с-ка 401 Доставчици

 Кт с-ка 491 Доверители, подсметка – Бартер Маркет

 При Продавача:

 За осчетоводяване на продажната фактура:

 Дт с-ка 411 Клиенти

 Кт с-ка от гр.70 приходи от продажби

 Кт с-ка 4532 ДДС при продажба

 За осчетоводяване на плащане с „ВМ“

 Дт с-ка 491 Доверители, подсметка Бартер Маркет

 Кт с-ка 411 Клиенти

 Забележка:

Независимо, че издаваните и получаваните документи/фактури ще са за и от различни контрагенти, плащанията по тях ще се отразяват в една обобщена сметка 491 и няма да се налага извършване на прихващане по сметки 401 и 411, както и съставяне на протоколи за прихващане.

Салдото по сметка 491 Доверители, подсметка Бартер Маркет при всеки потребител ще съответства изцяло на текущото салдо по тяхната сметка в Бартер Маркет и ще дава информация за:

-какъв е размерът на получените и предоставените стоки/услуги

-дали има да получава или да предоставя стоки/услуги и за каква стойност.

Ако даден участник не спазва правилата и „общите условия” на Бартер Маркет неговият договор може да бъде прекратен, както и достъпът му до платформата.

Ако има проблем между вас и друг от участниците уведомете ни незабавно. Ние ще се опитаме да помогнем в дадената ситуация.

В световен мащаб, над 600 000 фирми участват в бартерни платформи. Включително и големи корпорации като Xerox, Mattel, IBM, National Semiconductor, Chrysler, Hilton Hotels, Shell Oil, Goodyear Tire, General Electric, Fairchild Camera, Самолети Дъглас и много други. 65% от копаните във Fortune 500  участват в платформени системи за бартер.

Попълнете регистрационната форма, прочетете общите условия и процедури. Наш търговски представител ще се срещне с вас, за да обсъдите какви стоки и услуги можете да предложите, както и да ви разясни възможностите, които ви дава системата. Заедно ще промотираме вашите стоки и услуги на останалите участници.

Нагоре