Всеки участник в платформата на Бартер Маркет има възможност да купува и продава, стоки и услуги срещу условна парична единица - БМ лев, който по стойност е приравнен към български лев. Например, обява за продажба на стока или услуга на стойност 50 лв. в платформата на Бартер Маркет, ще бъде обявена като 50 БМ лева. Всяко движение по вашата лична сметка  извършвате и следите чрез лесна за ползване онлайн система подобна на електронно банкиране. Всеки участник в мрежата разполага с лична сметка, по която се отчита всяка негова транзакция от БМ левове в реално време. Онлайн платформата на Бартер Маркет е независим посредник, където се отчитат сключените от вас сделки.

При всяка ваша транзакция на платформата за покупка или продажба,  вие получавате точна информация в реално време за текущия баланс по вашата сметка.

 

 Нагоре